ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

3 total views, no views today

📢📢📢 มาแล้วจ้า…📢📢📢 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดี >>วันนี้เรามีต้นพันธุ์กล้วยหอมทองพันธุ์ดี “พันธุ์หอมปทุม” จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาจำหน่ายค่ะ..🍌🍌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน 101 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน (ในวัน เวลา ราชการ) โทร. 053-096215

13 total views, no views today

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ศขพ.8 ลำพูน จำนวน 1 คัน

 

ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

11 total views, no views today

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คัน

34 total views, no views today