เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

คลิกดูเอกสาร

48 total views, no views today

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ฯ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

อ่านประกาศ

 

40 total views, 1 views today

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

57 total views, no views today

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ฯ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

98 total views, no views today

ร่าง ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร และเอกสารประกวด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์

ร่าง ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร และเอกสารประกวด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 11 รายการ

78 total views, no views today

ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ฯ

ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 11 รายการ

59 total views, no views today